В сімейних та цивільних справах пропонуємо наступні види правової допомоги :

- Консультації з питань сімейного права, роз’яснення сімейного законодавства

- Розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним

- Розподіл спільного сумісного майна подружжя

- Стягнення аліментів (в т.ч. на утримання дружини та на утримання повнолітньої дитини)

- Оспорювання батьківства/материнства, виключення відомостей про батьків із реєстру актів цивільного стану

- Складання шлюбного договору, формування механізму захисту особистого майна членів подружжя

- Позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, представництво в суді та органах опіки та піклування

- Усиновлення, встановлення опіки та піклування, зміна опікуна чи піклувальника, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним

- Визначення місця проживання дитини, встановлення порядку побачень з дитиною, визначення участі сторін у вихованні дитини

- Виготовлення дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного із батьків

Правова допомога в кримінальних справах включає :

- надання письмових чи усних юридичних консультацій з питань кримінального, кримінально-процесуального законодавства України;

- участь захисника під час досудового слідства, судового розгляду справи;

- участь адвокат а, як представника потерпілого, цивільного позивача чи відповідача;

- надання правової допомоги свідку;

- підготовка документів (заяв, скарг, звернень, клопотань, позовних заяв, апеляційних чи касаційних скарг тощо);

- складання адвокат ського запиту.

Захист прав боржника, послуги у кредитних, банківських справах включають наступні види правової допомоги :

- захист прав позичальника та поручителя, супровід кредитних справ, захист у випадку пред’явлення позову, представництво інтересів в суді

- розробка схем виведення майна з-під застави, зупинення звернення стягнення на майно, визнання недійсним договорів застави та іпотеки

- аналіз умов кредитного договору, усні та письмові консультації з питань кредитування

- визнання кредитного договору недійсним, зменшення розміру заборгованості за кредитним договором

- виведення поручителів, визнання договору поруки недійсним, захист прав, інтересів та майна поручителя

- зупинення реалізації нерухомого майна, визнання результатів аукціону недійсним

- перегляд заочних судових рішень про стягнення заборгованості за кредитним договором

- супровід виконавчого провадження, оскарження дій державного виконавця, зупинення виконавчого провадження, оскарження оцінки майна

- оскарження виконавчого напису нотаріуса, апеляційне та касаційне оскарження судових рішень

У сфері справ про адмін істративні правопорушення та захисту прав водія таучасників ДТП пропонуємо наступні види правової допомоги :

- супровід справ про адмін стративне правопорушення (в тому числі підозра на керування у стані сп'яніння )

- Оскарження поставнов про притягнення до адмін істративної відповідальності

- Оскарження незаконних дій (бездіяльності) посадових осіб

- Збір інформації про матеріальне становище винуватця ДТП

- Накладуть арешту на майно винуватця ДТП

- Претензійна робота, підготовка і подача позовної заяви до суду

- Підготовка проекту мирової угоди і його затвердження в суді

- Супровід виконавчого провадження, взаємодія з державними виконавцями

Правовий супровід бізнес у включає:

- абонентське обслуговування

- ведення установчої документації: ведення загальних зборів засновників, зборів акціонерів, складання протоколів їх проведення, внесення змін до установчих документів товариства у разі зміни засновників, зміні статутного капіталу, зміну юридичної адреси та інше.

- супровід цивільно-правової документації: складання внутрішньої договірної бази і підтримка її в належному стані, надання юридичних висновків з потенційних цивільно-правових або господарських операцій, ведення в присутності клієнта переговорів з контрагентами з питань, пов'язаних з укладенням договору.

- правова допомога по веденню кадрової документації: докладне консультування та супровід з питань трудового законодавства, складання цивільно-правових договорів з працівниками, складання трудових договорів з працівниками, складання необхідних наказів (про призначення, звільнення та ін), складання супутньої документації (правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис та ін.)

- представництво інтересів в суді, захист у випадку пред’явлення позову, аналіз перспективи судового позову, організація ефективної претензійної роботи, оформлення заперечень (відзиву) на позовну заяву

- стягнення заборгованості та шкоди

- оскарження актів контролюючих органів

- досудове врегулювання спорів, правова експертиза договору, складання проектів договорів

- захист у спорах з банками, звернення стягнення на предмет іпотеки, оспорення виконавчого напису, супровід виконавчого провадження, захист у випадку боргів

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ПП, ТОВ, ФОП, підготовка та внесення змін до установчих документів; зміна КВЕД; зміна засновників, директора)

- податкові спори (консультації щодо оподаткування, участь під час проведення податкових перевірок, оскарження податкових повідомлень-рішень)

- складання позовних заяв, претензій, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, заперечень, звернень та інших процесуальних документів

- супровід роботи ІТ-компаній

- господарські спори пов’язанні із проведенням розрахунків за продукцію, товари та послуги, пов’язанні із договірними та позадоговірними правовідносинами.

- укладення, зміна та розірвання господарських договорів, визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин.

- господарські спори пов’язанні із відшкодуванням майнової та моральної шкоди, збитків

- визнання права власності та інших речових прав.

- господарські спори пов’язанні із реалізацією корпоративних прав.

В галузі операцій із нерухомістю та земельного права пропонуємо наступні види правової допомоги :

- Розділ земельних ділянок, визначення порядку користування земельною ділянкою;

- Супровід угод пов’язаних із переходом речових прав на земельну ділянку;

- Представництво інтересів сторін у земельних спорах в суді, органах державної влади;

- Юридичні консультації щодо земельних спорів та роз’яснення земельного законодавства;

- Визнання державних актів про право власності на земельну ділянку недійсними, оскарження рішень органів державної влади про передачу земельних ділянок;

- Підготовка листів і скарг, претензій, позовних заяв щодо земельних спорів;

- Узаконення реконструкції, перепланування, зміни площі об’єктів нерухомого майна;

- Переведення творчих майстерень, інших не житлових приміщень в житлові;

- Оформлення та приведення у відповідність документів на право власності на об’єкти нерухомості (житлові будинки, квартири інші приміщення);

- Операції купівлі – продажу, обміну, спадкування, дарування, оренди об’єктів нерухомого майна;

- Узаконення самочинно збудованих об’єктів нерухомості (індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення);

- Консультації, надання інформації з приводу операції з нерухомим майном;

- Аналіз договору купівлі-продажу житлових та не житлових приміщень у новобудовах, інвестиційних договорів, договорів комісії, дольової участі, підряду на будівництво житла.

В галузі спадкового права надаємо наступні види правової допомоги:

- оформленні спадщини та представництво інтересів в органах нотаріату, державної влади і місцевого самоврядування, судових органах

- визнання за рішенням суду права власності в порядку спадкування на земельну ділянку, нерухоме майно, автомобіль, об'єкти незавершеного будівництва, земельну частку (пай)

- усні та письмові консультації з питань спадкування, обов'язкової частки у спадщині, оформлення спадщини, черг спадкоємців, спадкування за правом представлення, спадкування непрацездатними утриманцями, порядок прийняття спадщини, відмова від спадщини, та ін.

- підготовка документів для оформлення спадщини та державної реєстрації права власності на спадщину

- визнання заповіту недійсним, розподіл спадкового майна в судовому порядку

- спадкування бізнес у і корпоративних прав, спори з питань спадкування частки учасника у господарському товаристві

- усунення від права на спадкування, розподіл майна, яке перебуває у спільній сумісній власності, визнання права власності на спадщину

- відновлення строків на прийняття спадщини (встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини)

- складання позовних заяв, апеляцій, клопотань, заперечень, скарг, звернень та інших процесуальних документів в спорах пов’язаних із спадкуванням

У сфері професійного стягнення боргу пропонуємо наступні види правової допомоги :

- Підготовка та аналіз документів щодо передачі грошових коштів у борг;

- Колекторські послуги (Hard, Soft and Legal Collection);

- Надання консультацій з питань боргових зобов'язань, розробка тактики ведення справи і побудови взаємин з боржником;

- Дослідження доказової бази стягувача боргу: аналіз договору позики, інших документів, що свідчать про утворення боргу, боргової розписки, тощо;

- Стягнення боргу (в тому числі за розпискою);

- Правова експертиза документів, ознайомлення з матеріалами справи в суді;

- Визначення правової позиції у справі;

- Складання позовної заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди (заперечень на позовну заяву, апеляційної, касаційної скарг).

В галузі житлового права пропонуємо правову допомогу у наступних спорах :

- Спори про вселення в житлове приміщення, виселення з житлового приміщення;

- Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням;

- Спори про визнання договорів купівлі-продажу, дарування, обміни житлових приміщень недійсними;

- Спори, що виникають при переході права власності на житлові приміщення в порядку спадкування;

- Спори про визнання недійсним, зміну, розірвання договору найму житлового приміщення;

- Суперечки про поділ житлового приміщення, встановлення порядку користування житловим приміщенням;

- Спори про виділення в натурі частки житлового приміщення.

В галузі трудового права пропонуємо наступні види правової допомоги :

- поновлення на посаді після незаконного звільнення, скасування наказу про звільнення працівника

- стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення суми середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу

- оскарження дисциплінарних стягнень накладених роботодавцем

- відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної на виробництві або під час виконання посадових обов'язків

- оскарження необґрунтованої відмови в прийомі на роботу

- представництво інтересів в процесі стягнення шкоди, заподіяної працівником під час виконання трудових обов’язків (застосування заходів матеріальної відповідальності).

Пропонуємо наступні види правової допомоги у спорах із контролюючими органами:

- експертиза документів у процесі перевірки;

- оцінка ризиків та перспективи перевірки контролюючих органів;

- оскарження актів (рішень) контролюючих органів;

- оскарження дій та бездіяльності посадових осіб контролюючих органів;

- представництво під час проведення перевірки, ведення справи в суді;

- супровід кримінальних та адмін істративних справ, що виникли в результаті перевірок держорганів.

Послуги щодо реєстрації підприємницької діяльності включають:

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; приватних підприємств (ПП); товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ); реєстрація кооперативів;

- підготовка установчих документів, внесення змін в установчі документи;

- зміна КВЕД, зміна засновників;

- отримання витягів та виписок ЄДР, довідки з органів статистики.